Shitje dhe shpërndarje

Profesionistë të kalibrit të lartë në skuadrën e shitjes me një eksperiencë të madhe dhe me njohuri të thella rreth tregut lokal dhe rreth kanaleve të shitjes listuar si mëposhtë:

  • Shitje me Pakicë
    • Klientë kyç
    • Grupet e blerjeve
    • Shitës tradicional
  • Shitje me shumicë
  • Nën-distributorë
Ne shpërndajmë produktet tona, në më shumë se 10.000 pika shitjesh në Shqipëri nëpërmjet skuadrës së shitjeve, nëpërmjet pikave të shumicës dhe rrjetit të nën-distributorëve.

Kontakto për Shërbime

Libohovë - Gjirokastër

+355-8426-8724-

Shpërndarje dhe marketing 

Filiali Tiranë

+355-4223-5541